ویژگی های سبوس گندم


: 4035

سبوس گندم مخلوطی است از لایه های مختلف پوسته و قسمتهای جوانه و لایه آلرون دانه گندم كه در اثر عملیات آسیابانی به عنوان سبوس جدا شده و كمیت و كیفیت آن بستگی به نوع گندم مصرفی و فرآیند كلی كارخانه آردسازی دارد.

سبوس گندم چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

سبوس گندم به عنوان یك فیبر نامحلول حاوی مواد مغذی فراوانی است كه با ورود به آرد میتواند ارزش غذایی نان مصرفی را به شرط رعایت اصول لازم در فرآیند پخت ارتقاء دهد. مقدار سبوس آرد كه تابعی از درصد استخراج آرد می باشد، عاملی مهم در تعیین ویژگیهای كیفی آرد مورد مصرف در انواع نان است. همچنین سبوس گندم به سبب فراوانی تولید و دارا بودن میزان نسبی پروتئین بالا و سایر املاح به ویژه فسفر در تغذیه دام، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگیهای سبوس گندم

ویژگیهای سبوس گندم به دو دسته فیزیكی و شیمیایی قابل تقسیم بندی هستند: ویژگیهای فیزیكی شامل رنگ، بو و اندازه میباشد.

سبوس گندم دارای بوی طبیعی مخصوص به خود است و رنگ و ریزی و درشتی ذرات آن به رنگ و نوع گندم و شیوه تولید آرد در كارخانه بستگی داشته و نباید بیش از ۰۳ درصد وزنی حاوی ذرات نرم بوده و از رنگ كرم تا قهوه ای روشن متفاوت است. مهمترین ویژگیهای شیمیایی سبوس گندم بر اساس استاندارد ۲۰۳۲ به شرح جدول زیر می باشد :

 ★حداكثر رطوبت(درصد وزنی) :   ۱۲

 ★حداكثر خاكستر كل(درصد وزنی) :   ۶/۵

 ★حداقل پروتئین خام(درصد وزنی) :   ۱۳

 ★حداقل چربی(درصد وزنی) :  ۳

 ★ حداكثر فیبر(درصد وزنی) :   ۱۱

 ★ حداكثر فسفر كل(درصد وزنی) :   ۱/۱

 ★ حداقل كلسیم كل(درصد وزنی) :   ۰/۱

 ★حداكثرخاكسترغیر محلول در اسیدكلریدریك :  ۰/۲

 

بدیهی است وجود هر نوع بوی غیرطبیعی و ترشیدگی و هرگونه مواد خارجی (به استثنای سبوس جو و سایر غلات حداكثر به میزان ۲ درصد) و آفات انباری به هر میزان و سموم آفتكش و میكروارگانیسمها (به استثنای حدود مجاز تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۲۳۷ و موازین سازمان دفع آفات نباتی) در سبوس گندم غیرقابل قبول می باشد.

سبوس گندم به عنوان منبع غنی از املاح و ویتامینها علاوه بر افزایش ارزش غذایی محصولات آردی، در تهیه خوراك دام نیز نقشی مهم دارد. لذا در صورت مطابقت كمیت و كیفیت آن با استانداردهای مربوطه در تأمین طیف گسترده ای از نیازهای تغذیهای تأثیرگذار خواهد بود. از این رو فرهنگسازی در راستای مصرف بهینه آن ضروری به نظر میرسد.

 

سه شنبه ۷ مرداد ۹۸

آدرس ارتباطی ما

نشانی کارخانه :  شیراز ، کیلومتر 15 بزرگراه شیراز - سروستان

تلفن تماس: 37758399 / 37758333-071

واحد فروش : 09171179318 / 37758444-071

کنترل کیفیت : 37758396-071

نمابر : 37758277-071

ایمیل : kamranfars_flour.mill@yahoo.com